Pieter Smink (1921-2007) deed tijdens zijn bewogen leven heel wat pogingen (200 om precies te zijn) om te ontsnappen aan Wehrmacht, Grüne Polizei, aan foute Nederlanders, aan een bezet Vaderland. Aan vrouw, aan gezinsleven. Aan dagelijkse sleur. Ondraaglijke werkomstandigheden. Uit onwenselijke situaties, uit ongemakkelijke toestanden. En bijna, bijna lukte het hem steeds. Bíjna.

In dit kloeke werkje zijn de eerste 100 beschrijvingen van Pieters bijna-ontsnappingen bijeengebracht. Soms bestaand uit een enkele zin, dan weer ontaardend in een breedsprakige sfeertekening, maar steeds niet meer dan een enkele pagina lang. Precies genoeg om voor enkele momenten zelf een weinig aan de waan van de dag te ontsnappen. Nu ja, toch zeker bíjna lang genoeg…

Soft cover, 124 pagina’s.

Prijs € 8,50