10 arieven

De Firma Metz hanteert uurtarieven:

Schrijven/ illustreren: € 75,-

Redigeren/ corrigeren: € 50,-

Deze tarieven geven u een houvast, maar zijn niet in steen gebeiteld. Afhankelijk van de grootte en frequentie van de opdrachten en de benodigde werkzaamheden kan een lager tarief in rekening worden gebracht.

Op voorhand krijgt u een overzichtelijke (vrijblijvende) offerte waarin de werkzaamheden, het beoogde eindresultaat en het begrote aantal uren (en tarief) worden vastgelegd.

Ontworpen door De Firma Metz 2015