“100 Jaar BV Sneeker Jachthaven” (2010). Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de BV Sneeker Jachthaven heeft De Firma Metz een bijzonder boekje gemaakt. Interviews met diverse betrokkenen zijn gecombineerd met (historisch) beeldmateriaal tot een bewarenswaardig boekwerkje.

De Firma Metz heeft zowel de tekst (afnemen en uitwerken interviews), het beeldmateriaal (verzamelen historisch materiaal, maken actuele foto’s) als de vormgeving van dit boek verzorgd.